12 
RESOLUTIE
Resolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een
term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoor-
beeld een beeldscherm en beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger
dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm.
Resolutie is eigenlijk het scheidend vermogen van een optisch
apparaat. Door de vooruitgang in de technologie werd het mogelijk
het scheidend vermogen te verbeteren. Het resultaat was dat op
een in afmeting gelijkblijvend oppervlak, meer optisch actieve
elementen (pixels) konden worden verwerkelijkt. Wanneer de
resolutie van een beeldscherm wordt verhoogd, kunnen meer pixels
op dat scherm worden getoond. In de loop van de tijd werd het
begrip resolutie meer en meer (oneigenlijk) toegepast voor het
aanduiden van het absolute aantal pixels in plaats van het relatieve
aantal pixels. Veelvoorkomende beeldschermresoluties zijn
1024x768, 1280x1024, 1366×768, 1400×1050, 1680x1050 en
1920x1080 pixels. In principe geldt: hoe hoger de resolutie die het
scherm aankan, hoe hoger de kwaliteit van het  beeldscherm en de
getoonde beelden. Hierbij moet wel worden aangetekend dat ook de
verversingsfrequentie van het beeld sterk bijdraagt aan de waar-
genomen kwaliteit: een lage frequentie geeft een onrustig beeld dat
bij lang ernaar kijken de ogen sneller vermoeit. Dit is echter alleen
een probleem bij kathodestraalbuizen die tegenwoordig steeds
minder gebruikt worden. Ook worden bij hoge resoluties de details
in het beeld kleiner, tekst kan hierdoor scherper worden wat
resulteert in makkelijker leesbare tekst. In 2012-2013 kwam een
nieuwe resolutie uit, 4K, genaamd ultra high definition.
RBG Het RGB-kleursysteem is een kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken met behulp van een combinatie van de drie primaire kleuren Rood-Groen-Blauw, uitgaande van additieve kleurmenging. De hoeveelheid van elke primaire kleur die benodigd is om de mengkleur te verkrijgen, wordt uitgedrukt in een getal dat meestal uit 8 bits bestaat en kan variŽren tussen 0 en 255. Voor HTML-toepassingen (Internet) wordt hiervoor veelal hethexadecimale stelsel gebruikt, waarbij de hoeveelheid van elke primaire kleur kan variŽren tussen 00 en FF. In toepassingen waar een hogere kwaliteit vereist wordt worden ook wel 12, 16 of nog meer bits per kleur gebruikt, waarmee kleurwaardes tussen 0 en 4095 resp. 0 en 65535 of nog meer aangegeven kunnen worden. Zo bevatten RAW-bestanden van digitale camera's meestal 12 bits- kleurwaarden.
RIJDER
Het verrijden van een camera op een rails tijdens een opname.
SATURATION
Met saturation wordt de puurheid van een kleur aangeduid. Een
kleur met een verzadiging van 100% is bijvoorbeeld puur blauw,
groen of rood, een kleur met een verzadiging van 0% is grijs Is een
synoniem van Verzadiging.
SCENARIO
Een opgeschreven handeling en dialoog die gefilmd moet worden.
Volgende pagina Volgende pagina Terug naar Filmtermen Terug naar Filmtermen