11 
PCM
PCM (Pulse-Code Modulation)  Digitale voorstelling van analoog
signaal. De signaalgrootte wordt op regelmatige tijdstippen bemon-
sterd en uitgedrukt in een binaire code.
PIXEL Een pixel is een enkele gekleurde punt (Eng.: dot) op het beeld- scherm van de computer of in een digitaal beeld. Veel punten bij elkaar geven een beeld. Alles wat op het scherm te zien is, bestaat uit een veelvoud van pixels. Het woord pixel werd in 1965 voor het eerst gebruikt door Frederic C. Billingsley. Het is een samentrekking van de eerste twee lettergrepen van de Engelse woorden picture en element. Het aantal pixels op een scherm (uit of aan) is bepalend voor de resolutie van het beeldscherm. Beeldschermen van perso- nal computers bestaan uit bijvoorbeeld 1024 768 pixels of 1280  1024 pixels. Hoe meer pixels beschikbaar zijn per oppervlakte- eenheid, hoe scherper het beeld is.
PLOT
De gebeurtenissen in het verhaal die getoond of verteld worden.
PLOTPOINTS
Wendingspunten tussen de drie aktes in een scenario.
POINT OF VIEW
Shot dat toont wat een personage ziet.
POST
PRODUCTION
Al het werk dat na de opnames komt, zoals de montage.
PREPRODUCTIE
Al het werk dat voor de opnames komt, zoals het scenario en
casting.
PRODUCENT
De financieel, fiscaal, juridisch en inhoudelijk eindverantwoordelijke
bij het maken van een film.
PRODUCTIE-
LEIDER
Degene die de productie plant en organiseert, onder verantwoorde-
lijkheid van de (uitvoerend) producent.
PROGRESSIVE Progressive scanning (letterlijk: progressief scannen) is een tech- niek voor het weergeven, opslaan of doorgeven van bewegende beelden waarbij een frame niet uit meerdere fields bestaat, maar alle lijnen in volgorde worden ververst. Dit in tegenstelling tot de methode van interlaced scanning die gebruikt wordt bij oudere televisies. Progressief scannen wordt veelal gebruikt in CRT PC- montage en nieuwe televisiemodellen.
PROPS
Rekwisieten bij het maken van een film.
RENDEREN
Renderen is het genereren van een digitale afbeelding uit een
driedimen- sionaal model met behulp van de computer. Het model is
een beschrijving van objecten en de eigenschappen daarvan in een
strikt gedefinieerde taal of datastructuur. Het bevat informatie over
de geometrie, de belichting, de schaduw en de eigenschappen van
de objecten.
Volgende pagina Volgende pagina Terug naar Filmtermen Terug naar Filmtermen