10 
LANC
Aansluiting op videoapparatuur zoals camcorders en videorecorders
waarmee deze onderling zijn aan te sturen. Er wordt een 2,5 mm
stereo jackplug aan beide einden van het snoer gebruikt.
LAS
Overgang tussen twee shots.
LIFT
De camera wordt bij de opname omhoog en omlaag bewogen.
LUMINANCE De luminantie (Engels: luminance, Duits: Leuchtdichte) is de foto- metrische maat voor helderheid, namelijk de lichtsterkte per opper- vlakte-eenheid loodrecht op de kijkrichting. Hoewel het een eigen- schap is van de lichtbron zelf, is het tevens de helderheid die een  waarnemer ervaart, en wel onafhan-kelijk van zijn afstand tot de  lichtbron (mits geen licht onderweg geabsorbeerd wordt): bij vergro- ting van de afstand tot een lichtbron wordt slechts de ruimtehoek  kleiner, niet de luminantie. Het maakt ook niet uit of we het opper- vlak waarop we de lichtsterkte per oppervlakte-eenheid bekijken bij  de lichtbron, bij de waarnemer of ergens tussenin nemen.Een licht- bron met een gegeven lichtsterkte lijkt helderder naarmate het  oppervlak kleiner is. De luminantie beschrijft de helderheid van  grotere lichtgevende oppervlakken. Voor de beschrijving van de  helderheid van kleine of puntvormige lichtbronnen zijn daarentegen  de lichtsterkte en de verlichtingssterkte meer geschikt. De SI- eenheid is cendela per vierkante meter (cd/m2).
MASK
Een geselecteerd gebied dat gebruikt wordt om een deel van een
image gedurende de montage te isoleren. Bij het gebruik van een
mask kun je delen van een image beschermen tegen ongewenste
veranderingen.
MATTE
Een image of video bestand dat gebruikt wordt als een sjabloon in
overlay effecten om een gebied te isoleren waarbinnen een ander
image bestand doorheen kan verschijnen.
MIS-EN-SCENE
Het plaatsen van de acteurs in de locatie en hun bewegingen.
NTSC
NTSC (National Television System Committee) Een video standaard
van 30 frames per seconde, ontwikkeld door de organisatie die de
standaards voor televisie en video in de Verenigde Staten vaststelt.
Standaard beeldformaat.
OVER SHOULDER
Shot over een schouder of langs een ander lichaamsdeel.
PAL 
PAL (Phase Alteration Line) Een video standaard van 25 frames per
seconde dat gebruikt wordt in delen van Europa. Met 576 zichtbare
lijnen (van 625 lijnen per beeld).
PAN 
Het horizontaal draaien van de camera tijdens een opname.
Volgende pagina Volgende pagina Terug naar Filmtermen Terug naar Filmtermen