1
Filmtermen 
(mede tot stand gekomen met behulp Wikipedia e.a.) 
AANGESNEDEN
KADER
Kader waarin een gedeelte van een persoon of object  buiten beeld
valt
AFSTOPPEN
Lamplicht tegenhouden
ANALOOG VIDEO Video gekenmerkt met 25 frames per seconde, 768 beeldpunten op  576 lijnen, 44kHz stereo audio. Maar ook andere opties zijn  mogelijk. Een analoog signaal is een signaal dat continu variabel is.  Deze signalen worden op de videoband vastgelegd. De gemeten  waarden worden niet omgezet naar digitale waarden. Vergelijk de  nauwkeurigheid zoals bij een klok met wijzers en met een digitale  klok; hiermee is een vastlegging duidelijker.
ANTAGONIST
Een persoon, ding, plek of gegeven dat de protagonist dwarszit in
het bereiken van zijn doel.
ARENA
Locatie waar de film zich afspeelt en die een duidelijke invloed heeft
op het verhaal in de film.
ART DIRECTOR
Verantwoordelijke binnen de crew voor de aankleding van de film
zoals decor, set-dressing, kostuums, meunbels, props e.d.
AS 
As, of anders gezegd een bewegingsas of dramatische as is een
denkbeeldige lijn in de richting van personages of tussen
personages.
AUTEURSFILM
Een film waarbij de regisseur zelf het scenario heeft geschreven.
ASPECT RATIO
Beeldverhouding (ook wel aspect ratio (A.R.) is in de audiovisuele
techniek de verhouding tussen breedte en hoogte van een beeld.
Een traditioneel televisiebeeld heeft een beeldverhouding van 4:3 (4
eenheden in breedte, 3 eenheden in
hoogte). Breedbeeldtelevisietoestellen  hebben een
beeldverhouding van 16:9 (16 eenheden in breedte, 9 eenheden in
hoogte). De Amerikaanse 4:3-standaard is 640 pixels in breedte en
480 pixels in hoogte, terwijl de Europese 4:3-standaard 768 pixels in
breedte en 576 pixels in hoogte meet.
Volgende pagina Volgende pagina Terug naar Filmtermen Terug naar Filmtermen