7
gen in een projectbestand. In dat bestand wordt geen video opge-
slagen, maart alleen de gegevens die zeggen welke effecten op
welke video wordt toegepast, en hoelang een video duurt. Om van
het projectbestand en de originele video-beelden een nieuwe
bewerkte video te maken, moet de computer eerst berekeningen
uitvoeren. Dit proces heet renderen. Na het renderen is er een
nieuw videobestand, dat bijvoorbeeld op dvd of internet geplaatst
kan worden, maar ook weer terug op videotape.
EDITOR
De persoon die de film monteert.
ESTABLISHING
SHOT
Een filmopname waarmee duidelijk wordt gemaakt wat , wie en
waar deze zich bevindt in de locatie.
FADE
Opkomen of verdwijnen van beeld en/of geluid.
FILMPRODUCTIE
1. Het maken van een film
2. Het werk van een producent en productieleider
3. De fase van de opnames
FILMPRODUCTIE
1. Het maken van een film
2. Het werk van een producent en productieleider
3. De fase van de opnames
FLASH BACK
Scènes in een film die zich terug in de tijd afspelen ten opzicht van
de omliggende scènes.
FLASH FORWARD
Scènes in een film die zich later afspelen ten opzicht van de
omliggende scènes.
FOCUS
Scherpte-instelling bij een camera.
FOCUS PULL
Het verleggen van de scherpte.
FRAME
Een enkele image in een video of animatie-reeks.
FRAME RATE
Frame rate staat voor het aantal beelden per seconde. Het aantal
beelden per seconde (Engels: frames per second, FPS), is een
maat die aangeeft hoe snel een apparaat beelden (frames) weer-
geeft of anderzijds verwerkt. De term wordt vaak gebruikt in samen-
hang met films, computergraphics, videocamera's en beeldscher-
men. De hoeveelheid beelden per seconde kan worden uitgedrukt in
frames per second (fps) of in hertz (Hz). In Europa worden over het
algemeen voor televisiebeelden 25 beelden per seconde gebruikt.
Bij die frame rate lijkt het alsof het een vloeiend beeld oplevert,
hoewel het elke seconde eigenlijk 25 losse "foto's" zijn.
Volgende pagina Volgende pagina Terug naar Filmtermen Terug naar Filmtermen