3
BRIGHTNESS
Een beschrijving van hoe helder een image is; ook wel aangeduid
als luminance. De twee uitersten van brightness zijn zwart en wit:
zwart vertegenwoordigt 0% brightness, terwijl wit 100% brightness
vertegenwoordigt.
CALLSHEET
Een overzicht waarop is vermeld wie wanneer op de set aanwezig
moet zijn en waar zij aan moeten denken zoals haardracht en
kleding.
CAPTUREN
Het inlezen van Analoog of Digitaal video en audio signalen naar
digitale waarden die via software kunnen worden bewerkt. Bij
Digitaal Video wordt het beeldmateriaal.
CAST
De acteurs en figuranten.
CASTING
Het testen (laten auditeren) en aannemen van acteurs.
CCD 
Een charge-coupled device, (in het Nederlands een ladinggekop-
peld component), afkorting CCD) is een chip die elektronische
straling omzet in elektrische lading. De chip bestaat uit reeksen van
kleine condensatoren  verbonden door elektronische schakelaars.
Door de schakelaars beurtelings open en dicht te zetten kunnen
ladingen van de ene naar de andere kant getransporteerd worden. 
CHROMA KEY
Het vervangen van een egaal gekleurde achtergrond door een
willekeurig ander beeld. Een file of andere data dat in de video
timeline geplaatst wordt voor editing.
CLIP
Een file of andere data dat in de video timeline geplaatst wordt voor
editing.
CLIPBOARD
Een tijdelijk opslag gebied dat door alle Windows programma’s
wordt gebruikt om data gedurende knip-, kopie- of plak-handelingen
vast te houden. Elke nieuwe data die op het clipboard wordt
geplaatst vervangt direct de bestaande data.
CONTINUï EIT
Het kloppen van shots die achter elkaar zijn opgenomen en zodanig
in de montage zijn geplakt, waardoor het lijkt alsof de actie
doorloopt.
CRAB
Rijder zijwaarts
CRANE
Een soort hoogwerker waarop een camera is gemonteerd.
CREDITS
De titels in de film, aan- of aftiteling.
CREW
Alle personen , met uitzonderring van de acteurs en figuranten, die
op een set aanwezig zijn en bij het maken van de film zijn
betrokken.
Volgende pagina Volgende pagina Terug naar Filmtermen Terug naar Filmtermen